FeltnavnInnhold
Identifikator03c54f2e-1f09-11e9-9d36-005056821322
Begrepsnavnskattepliktig kundeutbytte utenfor virksomhet per utbetaler
Definisjonsummen av skattepliktig kundeutbytte utenfor virksomhet som en gitt fysisk person eller organisasjon har mottatt i en gitt skatleggingsperiode fra en gitt utbetaler av skattepliktig kundeutbytte utenfor virksomhet 
Teknisk begrepsnavnskattepliktigKundeutbytteUtenforVirksomhetPerUtbetaler
InteresseområdeFormues- og inntektsskatt
Sist oppdatert2019-01-23