FeltnavnInnhold
Identifikator03c54f2f-1f09-11e9-9d36-005056821322
Begrepsnavnskattepliktig periodisk utbetaling fra personskadeforsikring
Definisjonsummen av skattepliktige periodiske utbetalinger fra personskadeforsikring som en gitt fysisk person eller organisasjon har mottatt i en gitt skattleggingsperiode fra et gitt forsikringsselskap på grunnlag av personskadeforsikring for å dekke ervervstap for et tidfestet tidsrom i framtida 
Definisjonskildeskattteforvaltningsforskriften § 7-3-4 åttende ledd
Merknad til definisjonDette gjelder ikke dagpenger som utbetales i privat syke- og ulykkesforsikring med inntil dagssats som framgår av skatteloven § 5-15 første ledd bokstav j nr. 4
Teknisk begrepsnavnskattepliktigPeriodiskUtbetalingFraPersonskadeforsikring
InteresseområdeFormues- og inntektsskatt
Sist oppdatert2019-01-23