FeltnavnInnhold
Identifikator1e3330a1-6837-11e6-a7ce-fac03dffe1d7
Begrepsnavnpremiefond
Definisjonmidler som er innbetalt til forvaltningsinstitusjon og som skal anvendes til dekning av fremtidige premier for foretakspensjonsordning eller årets premie for individuell pensjonsavtale
DefinisjonskildeForskrift 21.11.1989 om bruk av midler i premiefond m.v. § 2 fjerde ledd
Nettadresse til definisjonskildehttp://lovdata.no/forskrift/1989-11-21-1170/§2
KildetypebasertPåKilde
Merknad til definisjonFysiske personer som har avtale om individuell pensjonssparing (IPS) kan ikke innbetale penger til premiefond for denne pensjonssparingen. Det er bare premiefond knyttet til individuell pensjonsavtale (IPA) som er skattepliktig som formue.
Teknisk begrepsnavnpremiefond
Gyldig fra2016-08-22
InteresseområdeFormues- og inntektsskatt
Sist oppdatert2019-03-31