FeltnavnInnhold
Identifikator1e3330a5-6837-11e6-a7ce-fac03dffe1d7
Begrepsnavnrente på for sent betalt lønn, pensjon, feriepenger osv.
Definisjonforsinkelsesrente fordi lønn, pensjon, feriepenger mv. utbetales seinere enn forfall.
Definisjonskildelov 17. desember 1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling m.m. § 2,
Nettadresse til definisjonskildehttp://lovdata.no/lov/1976-12-17-100/§2
KildetypebasertPåKilde
Merknad til definisjonHun/han som mottar renter skatter av disse som rente på utestående fordring.
Teknisk begrepsnavnrentePåForSentBetaltLønnPensjonFeriepengerOsv
Gyldig fra2016-08-22
InteresseområdeFormues- og inntektsskatt/Feltbeskrivelser
Sist oppdatert2016-08-22