FeltnavnInnhold
Identifikator1e3330db-6837-11e6-a7ce-fac03dffe1d7
Begrepsnavnbenyttet skjermingsfradrag for aksje
Definisjonskjermingsfradrag for aksje som faktisk har redusert skattepliktig utbytte eller skattepliktig gevinst
DefinisjonskildeRettledning til aksjer og fondsandeler 2015, post 306- http://lovdata.no/lov/1999-03-26-14/§10-12 og § 10-32 første ledd andre og tredje punktum
Merknad til definisjonBeløpet kan gjelde mer enn en aksje med mindre annet er uttrykt.
Teknisk begrepsnavnbenyttetSkjermingsfradrag
InteresseområdeFormues- og inntektsskatt
Sist oppdatert2018-03-01