FeltnavnInnhold
Identifikator20b2e1c2-9fe1-11e5-a9f8-e4115b280940
Begrepsnavnfortsettelsesforsikring
Definisjonkollektiv livsforsikring som fortsetter som individuell forsikring, etter at en arbeidstager trer ut av kollektiv avtale eller livsforsikringen opphører (konvertert til livrente)
Merknad til definisjonFor fortsettelsesforsikringer som ble opprettet som kollektiv forsikring innrapporteres utbetalinger på dette som del av lønns- og trekkoppgaven. Individuelle avtaler som er konvertert til livrente (ved opphør av avtale) innrapporteres i dag som ligningsoppgave i Oppgave for Livsforsikring.
InteresseområdeVerdipapir
Sist oppdatert2019-02-11