FeltnavnInnhold
Identifikator20b2e1c3-9fe1-11e5-a9f8-e4115b280940
Begrepsnavnfradrag for innbetaling til individuell pensjonsordning
Definisjonfradrag i alminnelig inntekt for innbetaling til individuell pensjonsordning (IPS)
Merknad til definisjonMaksimalt fradragsbeløp omfatter både premie, innskudd og kostnader til administrasjon, herunder kostnader til forvaltning av årets premie eller innskudd. Maksimalbeløpet gjelder også for innbetalinger til eventuelle tilknyttede forsikringer som gir rett til uførepensjon, etterlattepensjon til ektefelle, registrert partner eller samboer samt barnepensjon. For å få fradrag i inntektsåret må innbetalingen være foretatt innen utløpet av inntektsåret.
InteresseområdeFinans/Individuelle pensjonsordninger
Sist oppdatert2019-01-29