FeltnavnInnhold
Identifikator20b52b0f-9fe1-11e5-a9f8-e4115b280940
Begrepsnavngave til frivillig organisasjon
Definisjonsummen av pengegaver som en gitt skattepliktig har ytt i en gitt skattleggingsperiode til en gitt godkjent gavemottaker
Definisjonskildeskatteloven § 6-50
Merknad til definisjonOrganisasjonen godkjennes etter søknad. Det kreves bl.a. at organisasjonen ikke har erverv til formål og driver almennyttig aktivitet innenfor et område angitt i skatteloven. Fradrag gis innenfor visse beløpsgrenser
Alternativt begrepsnavngaver til visse frivillige organisasjoner mv.;gaver til visse frivillige organisasjoner og tros- og livssynssamfunn;pengegaver til visse frivillige organisasjoner og tros- og livssynssamfunn;gaver til frivillige organisasjoner;oppgave gave til organisasjoner
Frarådet begrepsnavngave
Teknisk begrepsnavnoppgaveGave
Folkelig forklaringgave til norsk organisasjon skal stå ferdig påført i skattemeldingens post 3.3.7.
Kilde til forklaringhttp://www.skatteetaten.no/no/Tabeller-og-satser/Gaver-til-frivillige-organisasjoner/
InteresseområdeOmsetning og tilskudd/Gaver til organisasjoner
Sist oppdatert2018-11-16