FeltnavnInnhold
Identifikator2b29208e-e7e6-11e8-b7e4-005056821322
Begrepsnavninntekt fra gevinst- og tapskonto
Definisjoninntekt av positiv saldo fra en gitt gevinst- og tapskonto  i en gitt skattleggingsperiode
DefinisjonskildeSkatteloven § 14-45 
KildetypebasertPåKilde
Merknad til definisjonSkatteloven regulerer hvor liten del av positiv saldo på gevinst- og tapskontoen som den skattepliktige, NOKUS eller selskapet med deltakerfastsetting i det minste må inntektsføre i skattleggingsperioden.
Teknisk begrepsnavninntektFraGevinstOgTapskonto
InteresseområdeFormues- og inntektsskatt
Sist oppdatert2018-10-22