FeltnavnInnhold
Identifikator2b2920ad-e7e6-11e8-b7e4-005056821322
Begrepsnavnpensjonspremier i arbeidsforhold
Definisjonbeløpsmessig summering av premier til godkjente pensjonsordninger i arbeidsforhold som en gitt skattepliktig har betalt i løpet av en gitt skattleggingsperiode
Teknisk begrepsnavnpensjonspremierIArbeidsforhold
InteresseområdeFormues- og inntektsskatt
Sist oppdatert2018-10-22