FeltnavnInnhold
Identifikator2b2920ae-e7e6-11e8-b7e4-005056821322
Begrepsnavnprivat gjeldsbeløp utenfor virksomhet
Definisjonet tallmessig beløp for en gitt skattepliktig sin gjeld til én gitt fordringshaver på et bestemt tidspunkt, og som ikke er gjeld i den skattepliktiges virksomhet eller opptatt i bank, annet finansforetak eller til offentlig etat
Merknad til definisjonSkatteloven § 4-3 avgrenser hva slags gjeld en ikke kan kreve gjeldsfradrag for. For eksempel kan en ikke kreve gjeldsfradrag for restskatt som ennå ikke er fastsatt ved utløpet av inntektsåret.
Teknisk begrepsnavnprivatGjeldsbeløpUtenforVirksomhet
InteresseområdeFormues- og inntektsskatt
Sist oppdatert2018-10-22