FeltnavnInnhold
Identifikator2b2920ca-e7e6-11e8-b7e4-005056821322
Begrepsnavnutbetaling av alderspensjon fra skattefavorisert individuell sparing til pensjon
Definisjonsummering av utbetalinger til en gitt fysisk person fra en gitt pensjonsordning for skattefavorisert individuell sparing til pensjon og som ikke er utbetaling til gjenlevende ektefelle eller gjenlevende barn, ev. dødsbo fra skattefavorisert individuell sparing til pensjon 
Merknad til definisjonUtbetalinger under slike ordninger skal være skattepliktige som kapitalinntekt etter sktl. § 5-20 annet ledd ny bokstav c.
Teknisk begrepsnavnutbetalingAvAlderspensjonFraSkattefavorisertIndividuellSparingTilPensjon
InteresseområdeFormues- og inntektsskatt
Sist oppdatert2018-10-22