FeltnavnInnhold
Identifikator367f2c88-a9e1-11e8-8514-005056821322
Begrepsnavnektefelletillegg til pensjon
Definisjonet forsørgingstillegg etter folketrygdloven som gis til alderspensjonist og mottaker av AFP som forsørger sin ektefelle
DefinisjonskildeFolketrygdloven § 3-24 og skatteloven § 5-42 og § 5-43.
KildetypebasertPåKilde
Merknad til definisjonEktefelletillegg gis til alderspensjonist eller mottaker av AFP som forsørger en ektefelle som ikke har inntekt over grunnbeløpet, uførepensjon, alderspensjon eller AFP, se folketrygdloven § 3-24 med rundskriv. Ektefelletillegg innvilget fra og med 1. januar 2011 er skattepliktig, jf. sktl. § 5-42, mens ektefelletillegg innvilget før denne datoen, er skattefritt, jf. § 5-43 bokstav j.
InteresseområdeFormues- og inntektsskatt
Sist oppdatert2018-08-27