FeltnavnInnhold
Identifikator367f2c89-a9e1-11e8-8514-005056821322
Begrepsnavnektefelletillegg til uførepensjon innvilget før 1. januar 2015
Definisjonektefelletillegg til uførepensjon innvilget før 1. januar 2015 som man kan beholde ut vedtaksperioden, men ikke lenger enn 10 år
DefinisjonskildeOvergangsregler om ektefelletillegg til uførepensjon innvilget før 1. januar 2015.
Merknad til definisjonBegrepet "ektefelletillegg til uføretrygd" er endret til "Ektefelletillegg til uførepensjon innvilget før 1. januar 2015". NAV utbetaler ikke ektefelletillegg til uføretrygd. Tidligere kunne man få ektefelletillegg til uføre pensjon , og overgangsregler bestemmer at de som fikk innvilget ektefelletillegg til uførepensjon før 1. januar 2015 skal få beholde det ut vedtaksperioden og maksimum i 10 år.
InteresseområdeFormues- og inntektsskatt
Sist oppdatert2018-08-27