FeltnavnInnhold
Identifikator367f2c8a-a9e1-11e8-8514-005056821322
Begrepsnavnengangsutbetaling til dødsbo fra individuell pensjonsavtale
Definisjonomfatter engangsutbetaling  til dødsbo fra individuell pensjonsavtale etter skatteloven (IPA) og engangsutbetaling til dødsbo fra individuell pensjonsordning (IPS) etter lov om individuell pensjonsordning.
Merknad til definisjonSlike utbetalinger til dødsboet skattlegges etter en særskilt sats (45% 2017) som årlig fastsettes i Stortingets skattevedtak, jf. skatteloven § 5-40 fjerde ledd
InteresseområdeFormues- og inntektsskatt
Sist oppdatert2018-08-27