FeltnavnInnhold
Identifikator367f2c96-a9e1-11e8-8514-005056821322
Begrepsnavnformuesverdi som primærbolig
Definisjonverdien etter verdsettingsrabatt som en gitt fast eiendom skal fastsettes med i grunnlaget for beregning av formuesskatt for en gitt skattepliktig for en bestemt skattleggingsperiode, under forutsetning av at eiendommen er primærbolig for den skattepliktige
DefinisjonskildeSkatte-ABC; Bolig - formue
InteresseområdeFormues- og inntektsskatt
Sist oppdatert2019-03-12