FeltnavnInnhold
Identifikator367f2c98-a9e1-11e8-8514-005056821322
Begrepsnavnfremførbart underskudd i enkeltpersonforetak
Definisjonudekket underskudd oppstått ved skattleggingen i et tidligere år kan fremføres mot positiv alminnelig inntekt i senere inntektsår hos samme skattyter og/eller ektefelle.
DefinisjonskildeSktl § 14-6
Merknad til definisjonMed positiv inntekt menes her alminnelig inntekt etter fradrag for alle årets overførbare underskudd, men før særfradrag etter sktl. § 6-80 og § 6-82 og etter overgangsregelen til tidligere § 6-83. Tilsvarende gjelder der udekket underskudd er fra enkeltpersonforetak. Fremførbart underskudd kan imidlertid ikke redusere beregningsgrunnlaget for personinntekt i enkeltpersonforetak. Fremførbar negativ personinntekt fra tidligere år kan imidlertid kreves fradratt ved beregning av personinntekt.
InteresseområdeFormues- og inntektsskatt
Sist oppdatert2018-08-27