FeltnavnInnhold
Identifikator367f2ca4-a9e1-11e8-8514-005056821322
Begrepsnavnlønnsinntekt med trygdeavgiftsplikt omfattet av lønnstrekkordningen
Definisjonlønnsinntekt med trygdeavgiftsplikt omfattet av lønnstrekkordningen
Merknad til definisjonDet skal svares trygdeavgift for personer som er medlem av folketrygden. Personer som er medlem av trygden og bosetter seg eller tar opphold på Svalbard, beholder sitt medlemskap i trygden, jf. ftrl. § 2-3 første ledd. En person som ikke er medlem av trygden, blir medlem hvis vedkommende tar arbeid for en norsk arbeidsgiver som driver virksomhet på Svalbard, jf. ftrl. § 2-3 annet ledd.
InteresseområdeFormues- og inntektsskatt
Sist oppdatert2018-08-27