FeltnavnInnhold
Identifikator367f2ca7-a9e1-11e8-8514-005056821322
Begrepsnavnminstefradrag i barnepensjon og skattepliktig understøttelse til barn
Definisjondet kan kreves særskilt minstefradrag i barnepensjon, skattepliktig understøttelse o.l. til barn. Fradraget kommer i tillegg til det minstefradraget som kan kreves i barnets eventuelle arbeidsinntekter.
DefinisjonskildeSktl § 6-31 første ledd og § 6-32 annet ledd, § 5-42.
InteresseområdeFormues- og inntektsskatt
Sist oppdatert2020-09-02