FeltnavnInnhold
Identifikator367f2ca8-a9e1-11e8-8514-005056821322
Begrepsnavnminstefradrag i ektefelletillegg
Definisjonminstefradrag er et standardisert fradrag i lønn, pensjon og likestilte inntekter og gis under bestemte vilkår også i ektefelletillegg se sktl. § 6-30 til § 6-32.
Merknad til definisjonMinstefradrag beregnes som hovedregel særskilt for hver person som skattlegges under ett, se sktl § 6-32 (2) og det gis særskilt fradrag i ektefelletillegg etter folketrygdloven, unntatt der ektefelletillegget er skattefritt etter § 5-43 (1) j.
InteresseområdeFormues- og inntektsskatt
Sist oppdatert2018-08-27