FeltnavnInnhold
Identifikator367f2ca9-a9e1-11e8-8514-005056821322
Begrepsnavnminstefradrag i lønnsinntekt
Definisjonminstefradrag er et standardisert fradrag i lønn, pensjon og likestilte inntekter, se sktl. § 6-30 til § 6-32.  Det er et alternativ til fradrag for virkelig medgåtte kostnader. Skattytere som har større kostnader av den art som dekkes av minstefradraget, kan derfor kreve fradrag for faktiske kostnader i stedet for minstefradraget. Minstefradraget kan likevel ikke være høyere enn den inntekten som fradraget beregnes av. Det gjelder bestemte beløpsgrenser og satser for lønnsinntekt og arbeidsavklaringspenger, uføretrygd og andre uføreytelser fra andre ordninger og overgangsstønad til enslig mor eller far. Det gjelder lavere beløpsgrenser og satser for pensjoner og visse periodiske ytelser.
Definisjonskildeskatteloven §6-31 første ledd bokstav a, c eller d eller annet ledd
InteresseområdeFormues- og inntektsskatt
Sist oppdatert2018-08-27