FeltnavnInnhold
Identifikator367f2cb9-a9e1-11e8-8514-005056821322
Begrepsnavnpersoninntekt fra fiske, fangst og barnepass i barnepasserens hjem
Definisjoninntekt fra enkeltpersonforetak som driver fiske og fangst fastsatt som «beregnet personinntekt», inntekt fra deltakerlignet selskap som driver fiske og fangst fastsatt som «beregnet personinntekt»,  mannskapslott fra fiske og fangst,  arbeidsgodtgjørelse til deltaker i deltakerlignet selskap som driver fiske og fangst.  Det forutsettes det svares produktavgift  innenfor alle nevnte virksomheter. I tillegg inngår beregnet personinntekt ved pass og stell som skjer i barnepassers hjem av barn som ikke er fylt 12 år før utgangen av inntektsåret eller av barn som har særlige behov for omsorg og pleie, arbeidsgodtgjørelse til deltaker i deltakerlignet selskap som utøver barnepass i eget hjem og sykepenger og dagpenger ved arbeidsledighet som erstatter disse typene personinntekt. Beregningsgrunnlag for trygdeavgift
InteresseområdeFormues- og inntektsskatt
Sist oppdatert2018-08-27