FeltnavnInnhold
Identifikator367f2cc5-a9e1-11e8-8514-005056821322
Begrepsnavnsamlet formuesverdi for selveid fritidseiendom eller andel i fritidsboligselskap
Definisjonformuesverdi knyttet til fritidseiendom som eieren bruker selv og som ev. leies ut men hvor leieinntektene skattlegges i henhold til skattelovens § 7-2 annet ledd.
Merknad til definisjonNår skattyters formue i en kommune bare består av formue i fritidseiendom som fritaksbehandles , skal denne formuen ikke tas med i grunnlaget for gjeldsfordelingen så langt skattyteren får dekket gjeldsfradraget i formue i andre kommuner, jf. skatteloven § skatteloven 4-30 annet ledd.
InteresseområdeFormues- og inntektsskatt/Feltbeskrivelser
Sist oppdatert2018-08-27