FeltnavnInnhold
Identifikator367f2cc6-a9e1-11e8-8514-005056821322
Begrepsnavnsamlet gjeld
Definisjonsum av all gjeld som en gitt skattepliktig hadde hos alle sine fordringshavere på et bestemt tidspunkt
Merknad til definisjonDenne summen reduserer formuesskattegrunnlaget dersom skyldneren er formuesskattepliktig. Summen er før ev. reduksjon etter skatteloven § 4-19 på grunn av verdsettingsrabatt eller § 4-31 på grunn av skattefri formue i utlandet
Eksempel– gjeld til låneinstitusjon, f.eks. bank, kredittforetak eller lignende – gjeld i forbindelse med kredittkjøp av forbruksvarer – avbetalingsgjeld – gjeld til privatpersoner – fremtidige garanti/reklamasjons- og servicekostnader vedrørende varer og tjenester som er levert ved inntektsårets utgang. – kausjonsansvar, hvor ansvaret har blitt ubetinget – påløpte lønninger, feriepenger mv., selv om kravet ikke er forfalt til betaling – merverdiavgift som står ubetalt per 31. desember i inntektsåret: – skyldig skatt, trygdeavgift mv. begrenset til – forskuddsskatt som er forfalt til betaling før inntektsårets utgang – restskatt/trygdeavgift som er utlignet før utgangen av inntektsåret – skatt, trygdeavgift og tilleggsskatt eller -avgift som fastsettes (vedtas) ved endringssak før inntektsårets utgang – renter av skatt når rentene er forfalt til betaling før inntektsårets utgang – verdien av plikt til å yte livrente som er skattepliktig formue etter sktl. § 4-2 annet ledd, jf. sktl. § 4-3 annet ledd
InteresseområdeFormues- og inntektsskatt/Feltbeskrivelser
Sist oppdatert2020-10-19