FeltnavnInnhold
Identifikator367f2cd0-a9e1-11e8-8514-005056821322
Begrepsnavnsærskilt fradrag for fiskere og fangstfolk
Definisjonskattyter som i minst 130 dager av inntektsåret personlig har drevet eller deltatt i fiske eller fangst på havet eller langs kysten, gis fradrag med inntil 30 prosent av netto arbeidsinntekt av fisket eller fangsten, begrenset til 150.000 kroner. Fradraget kan ikke gis i tillegg til særskilt fradrag for sjøfolk. Det gis fradrag for kostnad til kosthold under fiske og fangst.
DefinisjonskildeSktl § 6-60
InteresseområdeFormues- og inntektsskatt
Sist oppdatert2018-08-27