FeltnavnInnhold
Identifikator46f4d74e-4c6c-11e8-bb3e-005056821322
Begrepsnavnlivrenter i arbeidsforhold opprettet etter 1. januar 2007
Definisjonkollektiv livrente som er opprettet etter 1. januar 2007 og som arbeidsgiver betaler premie til og hvor premien som er betalt for skattleggingsperiden blir skattepliktig fordel vunnet ved arbeid for arbeidstakeren
Definisjonskildeskatteloven § 12-2 bokstav b.
Merknad til definisjonUtbetaling fra kollektiv livrenteforsikring i arbeidsforhold opprettet før 1. januar 2007 skattlegges som pensjonsinntekt
Teknisk begrepsnavnlivrenterIArbeidsforholdOpprettetEtter1.Januar2007
InteresseområdeFormues- og inntektsskatt/Feltbeskrivelser
Sist oppdatert2018-04-10