FeltnavnInnhold
Identifikator46f4d75e-4c6c-11e8-bb3e-005056821322
Begrepsnavnpensjonsinntekt fra individuell pensjonsavtale
Definisjonpensjonsinntekt som ytes gjennom individuell pensjonsavtale etter lov om individuell pensjonsordning, herunder individuelle pensjonsavtaler etter skatteloven (IPA) 
Definisjonskilde Skatteloven § 5-40 fjerde ledd
KildetypebasertPåKilde
Merknad til definisjonDette gjelder ikke utbetaling fra skattefavorisert indviduell sparing til pensjon 
Teknisk begrepsnavnpensjonsinntektFraIndividuellPensjonsavtale
InteresseområdeFormues- og inntektsskatt
Sist oppdatert2018-04-10