FeltnavnInnhold
Identifikator649cbcd7-ad07-11e8-8ffd-005056821322
Begrepsnavnformuesskatt til kommune
Definisjondet beløpet en skattyter, som ikke er fritatt for slik skatteplikt etter skatteloven kapittel 2, skal betale til kommunen når skattesatsen fastsatt av Stortinget multipliseres med nettoformuen som overstiger et minstebeløp fastsatt av Stortinget
Merknad til definisjonBegrepet er vanskelig å definere generelt. Definisjonen er en omskriving av SSV § 2-3. Hva som er skattepliktig formue fremkommer av skatteloven kapittel 4, og det skattefri grunnbeløpet og skattesatsen fremkommer av SSV § 2-3. Formuesskatt til kommunen i inntektsåret 2017 for skattytere som ikke er fritatt etter skatteloven kapittel 2, utgjør maksimum 0,7 % av nettoformuen som overstiger 1.480.000 kroner. Kommunen kan bestemme at skattesatsen skal være lavere enn 0,7 %.
InteresseområdeFormues- og inntektsskatt
Sist oppdatert2018-08-27