FeltnavnInnhold
Identifikator649cbcd8-ad07-11e8-8ffd-005056821322
Begrepsnavnformuesskatt til stat
Definisjondet beløp en upersonlig skattyter, personlig skattyter eller et dødsbo må betale til staten når skattesatsen fastsatt av Stortinget multipliseres med nettoformuen som overstiger en minstebeløp fastsatt av Stortinget
Merknad til definisjonBegrepet er vanskelig å definere generelt. Definisjonen er en omskriving av SSVs bestemmelser. Hva som er skattepliktig formue fremkommer av skatteloven kapittel 4, og det skattefri grunnbeløpet og skattesatsen fremkommer av SSV §§ 2-1 og 2-2. Formuesskatt til staten i inntektsåret 2017 betales av personlige skattytere, dødsbo og upersonlige skattytere. For personlige skattytere og dødsbo er formuesskatt til staten 0,15 % av den formuen (skattepliktig bruttoformue minus fradragsberettiget gjeld etter skatteloven kapittel 4) som overstiger 1.480.000 kroner. For selskaper og innretninger som nevnt i skatteloven § 2-36 annet ledd, er formuesskatten til staten 0,15 % av den formuen som overstiger 100.000 kroner.
InteresseområdeFormues- og inntektsskatt
Sist oppdatert2018-08-27