FeltnavnInnhold
Identifikator649cbce5-ad07-11e8-8ffd-005056821322
Begrepsnavnpensjonsinntekt fritatt for skatt etter skatteavtale
Definisjonslik inntekt som fremgår av folketrygdloven § 3-15 og som skattyter likevel ikke ilegges skatt på da det følger av en gitt bestemmelse i en gitt skatteavtale at Norge ikke har rett til å skattlegge inntekten
Merknad til definisjonTrygdeavgift er ikke en "skatt" etter skatteavtalene og kan ilegges selv om skatt ikke ilegges
InteresseområdeFormues- og inntektsskatt
Sist oppdatert2018-08-27