FeltnavnInnhold
Identifikator6c325cd5-ff95-11e8-a756-005056823b15
Begrepsnavnandre påløpte renter
Definisjonpåløpte renter pr 31.12 til andre enn banker og finansinstitusjoner
EksempelRenter på lån du har til venner og familie
InteresseområdeFormues- og inntektsskatt/Feltbeskrivelser
Sist oppdatert2018-12-14