FeltnavnInnhold
Identifikator6c325cd6-ff95-11e8-a756-005056823b15
Begrepsnavnannen pensjon før alderspensjon
Definisjonsum av brutto pensjon mottatt før overgang til alderspensjon
Merknad til definisjonOmfatter avtalefestet pensjon i privat sektor, tjenestepensjon, introduksjonsstønad og pensjon fra utlandet
InteresseområdeFormues- og inntektsskatt/Feltbeskrivelser
Sist oppdatert2021-09-28