FeltnavnInnhold
Identifikator6c325cd8-ff95-11e8-a756-005056823b15
Begrepsnavnavkortet fordel ved elektronisk kommunikasjon
Definisjondisponerer arbeidstakeren arbeidsgiverfinansiert(e) EK-tjeneste(e) deler av året, skal fordelsbeskatningen gjennomføres forholdsmessig for det antallet hele og påbegynte måneder arbeidstakeren har disponert tjenesten.
Merknad til definisjonElektronisk kommunikasjon EK - tjeneste er en fjernleverbar tjeneste som er en naturalytelse når arbeidsgiver finansierer den og regnes da som inntekt for inntektsmottaker. Inntektstillegget fastsettes ut fra sjablonregler Gjelder telefon i arbeidsforhold og internettforbindelse betalt av arbeidsgiver
InteresseområdeFormues- og inntektsskatt
Sist oppdatert2018-12-14