FeltnavnInnhold
Identifikator6c325ce2-ff95-11e8-a756-005056823b15
Begrepsnavnformuesverdi for skogeiendom
Definisjonformuesverdi for skogeiendom basert på skogsdriftens avkastningsverdi
DefinisjonskildeSkatteloven § 4-11, 2. ledd
Merknad til definisjonVerdsettes til avkastningsverdien skogen har på lengre sikt ved rasjonell skjøtsel og drift etter forskrift gitt av departementet, jf. ligningsloven § 7-1 nr. 3. Inntekter fra jakt, bygsling, salg av grus og sand inngår ikke i skogsdriftens avkastningsverdi, men salg av ved og tømmer på rot inngår.
InteresseområdeFormues- og inntektsskatt
Sist oppdatert2018-12-14