FeltnavnInnhold
Identifikator6c325ce5-ff95-11e8-a756-005056823b15
Begrepsnavnfradragsberettigede føderådsytelser og underholdsbidrag til annen person
Definisjonsum av føderådsytelser og underholdsbidrag
InteresseområdeFormues- og inntektsskatt
Sist oppdatert2018-12-14