FeltnavnInnhold
Identifikator6c325ce6-ff95-11e8-a756-005056823b15
Begrepsnavngevinst aksjesparekonto
Nynorsk begrepsnavngevinst aksjesparekonto
Definisjonskattepliktig uttak eller gevinst ved opphør av aksjesparekonto i skattleggingsperioden
DefinisjonskildeSkatteloven § 10-21 åttende ledd
Merknad til definisjonKontoeieren kan når som helst ta ut (uttak) kostprisen skattefritt (innskutt beløp). Tar kontoeieren ut (uttak) mer enn kostprisen blir det overskytende skattlagt på tilsvarende vis som skattepliktig aksjegevinst Denne gevinsten for personlig skattepliktig fremkommer etter at benyttet skjermingsfradrag på aksjesparekonto er trukket fra. Derimot er ikke gevinsten multiplisert med faktortall for oppjustering av aksjeutbytte og annen eierinntekt.
InteresseområdeFormues- og inntektsskatt
Sist oppdatert2020-10-19