FeltnavnInnhold
Identifikator6c325ce7-ff95-11e8-a756-005056823b15
Begrepsnavngevinst ved realisasjon av andel i norskkontrollerte utenlandske selskap mv i lavskatteland (NOKUS)
Definisjongevinst ved salg eller annen realisasjon av andel i norskkontrollerte utenlandske selskap mv i lavskatteland (NOKUS) som ikke er fritatt fra skatteplikt i riket. Gevinst er skattepliktig som alminnelig inntekt
Merknad til definisjonMed lavskatteland menes det i denne sammenheng stater med et skattenivå som er lavere enn to tredjedeler av det skattenivå som gjelder for tilsvarende selskaper i Norge. Det er i forskrift til skatteloven § 10-63 (FSSKD § 10-63-2 ) gjort en opplisting av land som skal anses som lavskatteland i forhold til skattereglene for utbytte, gevinst og tap på aksjer mv. Denne er bindende for NOKUS-formål uten nærmere vurdering av det faktiske skattenivået.
InteresseområdeFormues- og inntektsskatt
Sist oppdatert2018-12-14