FeltnavnInnhold
Identifikator6c325cea-ff95-11e8-a756-005056823b15
Begrepsnavngevinst ved realisasjon av verdipapirfondsandel i kombifond knyttet til aksjedel
Definisjonkombifond er et verdipapirfond hvor andelseiernes midler investerer i både rentebærende verdipapirer og aksjer. Når andelen selges vil du få en skattepliktig gevinst der den skattepliktige inntekten (gevinsten) må splittes i en aksjedel og en rentedel.
EksempelFra og med inntektsåret 2016 oppheves forskjellen mellom aksjefond og obligasjonsfond (rentefond) slik at alle fond regnes som verdipapirfond. De nye reglene innebærer at fritaksmetoden og aksjonærmodellen kun får anvendelse for den delen av realisasjonsgevinsten som anses å ha tilknytning til aksjeandelen i fondet. For å finne aksjeandelen skal man legge til grunn gjennomsnittet av aksjeandelen i kjøpsåret (ervervsåret) og salgsåret.
InteresseområdeFormues- og inntektsskatt
Sist oppdatert2018-12-14