FeltnavnInnhold
Identifikator6c325cf0-ff95-11e8-a756-005056823b15
Begrepsnavninntekt fra lott eller part til fisker og fangstfolk
Definisjonlottinntekt er inntekt fra fangst som fordeles på båtlott, redskapslott og mannskapslott. All lottinntekt behandles som næringsinntekt. Spesielt for denne typen næringsinntekt er at den er trekkpliktig, derfor må vi vite hvor mye av overskuddet fra fiske og fangst som er fra lott.
Definisjonskilde2.7.3.2 Hvor mye av dette er fra lottinntekt?
Merknad til definisjonPart har man ved partseierskap i dyrt fiskeredskap eller fartøy uten deltakelse i selve fiskingen. Lott blir brukt mest for å betegne fiskernes del av fangstinntekten - altså en lott av alle lottene i den parten av totalen som blir fordelt på fiskerne. Mannskapet (stuert, maskinist osv.) ellers får som regel hyre.
InteresseområdeFormues- og inntektsskatt
Sist oppdatert2018-12-14