FeltnavnInnhold
Identifikator6c325cf1-ff95-11e8-a756-005056823b15
Begrepsnavninntektsfradrag for gaver til frivillige organisasjoner
Definisjonfradrag for pengegave til visse forhåndsgodkjente frivillig organisasjon og/eller tros- og livssynssamfunn
InteresseområdeFormues- og inntektsskatt
Sist oppdatert2018-12-14