FeltnavnInnhold
Identifikator6c325cf3-ff95-11e8-a756-005056823b15
Begrepsnavninntektsføring av negativ saldo
Definisjoner saldoen negativ ved utgangen av inntektsåret i saldogruppene a, c, d eller j, skal det inntektsføres minst en så stor prosentandel av den negative saldoen som tilsvarer maksimal avskrivningssats for vedkommende saldogruppe, jf. sktl. § 14-46.
InteresseområdeFormues- og inntektsskatt
Sist oppdatert2018-12-14