FeltnavnInnhold
Identifikator6c325cf4-ff95-11e8-a756-005056823b15
Begrepsnavninntektsreduksjon ved avkastning av engangserstatning
Definisjoninntektsreduksjon ved avkastning av engangserstatning barn og ungdom får på grunn av personskade eller tap av forsørger.
Merknad til definisjonNormalt skal inntekt og formue hos barn under 17 år skattlegges sammen med foreldrene. Beskattes avkastning hos foreldre skal merskatten ferdigberegnes slik at denne vises på foresattes skatteoppgjør. De vil få skatten refundert fra overformynderiet. Formue og avkastning (renter mv.) av erstatningsbeløpet eller forsikringsbeløpet kan likevel fastsettes særskilt på barnet dersom dette gir lavere skatt enn om beløpet skattlegges hos foreldrene. Særskilt fastsetting av renteinntekten sikrer at barnet får sitt eget personfradrag ved inntektsfastsettingen.
InteresseområdeFormues- og inntektsskatt
Sist oppdatert2018-12-14