FeltnavnInnhold
Identifikator6c325cf8-ff95-11e8-a756-005056823b15
Begrepsnavnkvalifiseringsstønad
Definisjonøkonomisk tilskuddsordning utbetalt av kommunene som gis til deltakere i kvalifiseringsprogrammet (personer i yrkesaktiv alder med vesentlig nedsatt arbeids- og inntektsevne og ingen eller svært begrensede ytelser til livsopphold etter folketrygdloven eller arbeidsmarkedsloven)
DefinisjonskildeLov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen, kap 4, §35
InteresseområdeFormues- og inntektsskatt
Sist oppdatert2018-12-14