FeltnavnInnhold
Identifikator6c325cf9-ff95-11e8-a756-005056823b15
Begrepsnavnlønnsinntekt på Svalbard over 12G
Definisjonlønnsinntekt opptjent på Svalbard over 12G skattlegges etter reglene om lønnstrekk når en person er skattemessig bosatt på Svalbard, eller oppholdet i forbindelse med arbeid varer minst 30 dager. Lønn over 12G har en høyere skattesats.
Merknad til definisjonSkatten etter lønnstrekkordningen er en ren bruttoskatt. Det gis derfor ingen fradrag i beregningsgrunnlaget for skatt. Arbeidsgiveren skal trekke skatt av lønn/pensjon ved utbetaling til arbeidstakeren/ trygdemottakeren. Skattetrekket er i utgangspunktet endelig oppgjør for skatteforpliktelsen på lønnen/pensjonen. Fra dette hovedprinsippet gjelder ett unntak for de som mottar lønn/pensjon fra flere arbeidsgivere når lønnen/pensjonen samlet utgjør mer enn 12 G dersom skattetrekket er for lavt. I slike tilfeller vil du selv være ansvarlig for å betale inn skatt med høy sats på overskytende lønn/pensjon over 12 G.
EksempelI 2017 trekkes skatt til Svalbard med en sats på 8.0 pst.
InteresseområdeFormues- og inntektsskatt
Sist oppdatert2018-12-14