FeltnavnInnhold
Identifikator6c325cfc-ff95-11e8-a756-005056823b15
Begrepsnavnoppjustert tillegg i alminnelig inntekt ved utdeling fra selskap med deltakerfastsetting innen annen næring
Definisjontillegget i alminnelig inntekt grunnet utdeling fra selskap innen annen næring skal oppjusteres med et faktortall.
EksempelTillegg i alminnelig inntekt består av alle vederlagsfrie utdelinger fra selskapet til deltakeren, som for eksempel kontantoverføringer, overføringer av eiendeler, fri bruk av selskapets eiendeler eller tjenesteytelser med videre. Faktortall er 1.33 (2018).
InteresseområdeFormues- og inntektsskatt/oppjustering av beløp som inngår i alminnelig inntekt
Sist oppdatert2018-12-14