FeltnavnInnhold
Identifikator6c325cfe-ff95-11e8-a756-005056823b15
Begrepsnavnoppjustert tillegg til andel av felles tap ved realisasjon av andel i selskap med deltakerfastsetting
Definisjontillegget til andel av felles tap ved ved realisasjon av andel i selskap med deltakerfastsetting skal oppjusteres med et faktortall.
EksempelGevinst eller tap ved realisasjon av andel for personlig deltaker settes til netto vederlag ved realisasjon fratrukket realisasjonskostnader og inngangsverdi. Andelens inngangsverdi er nettokost pris for andelen og anskaffelseskostnader tillagt deltakerens netto innskudd i selskapet og korrigert for endringer i skjermingsgrunnlaget i eierperioden. I tillegg skal gevinst eller tap oppjusteres med en faktor på (1.33 - 2018) Gevinst skattlegges som alminnelig inntekt sammen med deltakerens øvrige alminnelige inntekter etter en sats på (24% 2018), mens tap kommer til fradrag i alminnelig inntekt
InteresseområdeFormues- og inntektsskatt/oppjustering av fradrag i alminnelig inntekt
Sist oppdatert2018-12-14