FeltnavnInnhold
Identifikator6c325d01-ff95-11e8-a756-005056823b15
Begrepsnavnoppjustert tillegg til gevinst ved realisasjon av andel i selskap med deltakerfastsetting
Definisjontillegget til andel av gevinst ved ved realisasjon av andel i selskap med deltakerfastsetting skal oppjusteres med et faktortall.
EksempelGevinst eller tap ved realisasjon av andel for personlig deltaker settes til netto vederlag ved realisasjonene fratrukket realisasjonskostnader og inngangsverdi. Andelens inngangsverdi er netto kostpris for andelen og anskaffelseskostnader, tillagt deltakerens netto innskudd i selskapet og korrigert for endringer i skjermingsgrunnlaget i eierperioden. I tillegg skal gevinst eller tap oppjusteres med en faktor (1, 33 i 2018 ).
InteresseområdeFormues- og inntektsskatt/oppjustering av beløp som inngår i alminnelig inntekt
Sist oppdatert2018-12-14