FeltnavnInnhold
Identifikator6c325d02-ff95-11e8-a756-005056823b15
Begrepsnavnoppjustert tillegg til gevinst ved realisasjon av verdipapirfondsandel i kombifond knyttet til aksjedel
Definisjonkombifond er et verdipapirfond hvor andelseiernes midler investerer i både rentebærende verdipapirer og aksjer. Når andelen selges vil du få en skattepliktig gevinst der den skattepliktige inntekten (gevinsten) må splittes i en aksjedel og en rentedel. Aksjedelen skal oppjusteres med et faktortall.
EksempelFaktortall er 1.33 (2018).
InteresseområdeFormues- og inntektsskatt/oppjustering av beløp som inngår i alminnelig inntekt
Sist oppdatert2018-12-14