FeltnavnInnhold
Identifikator6c325d03-ff95-11e8-a756-005056823b15
Begrepsnavnoppjustert tillegg til gevinst ved realisasjon av verdipapirfondsandel knyttet til aksjedel
Definisjongevinst på verdipapirfondsandel knyttet til aksjedel beskattes med en prosentandel på personlige aksjonærers hånd. For personlige aksjonærer skal gevinsten oppjusteres med et faktortall.
EksempelBeskatningsprosenten er på 23% (2018). Faktortall er 1.33 (2018).
InteresseområdeFormues- og inntektsskatt/oppjustering av beløp som inngår i alminnelig inntekt
Sist oppdatert2018-12-14