FeltnavnInnhold
Identifikator6c325d05-ff95-11e8-a756-005056823b15
Begrepsnavnoppjustert tillegg til skattepliktig utbytte fra aksje i norskkontrollerte utenlandske selskap i lavskatteland (NOKUS) ikke registrert i verdipapirsentralen
Definisjonav utbytte du får i norskkontrollerte utenlandske selskap mv. (NOKUS) i lavskatteland, skal gevinsten oppjusteres med en faktor og legges til alminnelig inntekt.
Merknad til definisjonMed lavskatteland menes det i denne sammenheng stater med et skattenivå som er lavere enn to tredjedeler av det skattenivå som gjelder for tilsvarende selskaper i Norge. Det er i forskrift til skatteloven § 10-63 (FSSKD § 10-63-2 ) gjort en opplisting av land som skal anses som lavskatteland i forhold til skattereglene for utbytte, gevinst og tap på aksjer mv. Denne er bindende for NOKUS-formål uten nærmere vurdering av det faktiske skattenivået.
EksempelFaktortall er 1.33 (2018). Alminnelig inntekt skattlegges med 23% (2018).
InteresseområdeFormues- og inntektsskatt/oppjustering av beløp som inngår i alminnelig inntekt
Sist oppdatert2018-12-14